Wołowina

Lp Nazwa
Cena (zł/kg)
1. Ćwierci wołowe z bydła dorosłego świeże z kością  
2. Ćwierci wołowe z bydła młodego świeże - jałówki  
3. Ćwierci wołowe z bydła młodego świeże - byki  
4. Przody wołowe z bydła młodego bez kości  
5. Mięso drobne wołowe klasy pierwszej  
6. Mięso drobne wołowe klasy drugiej 14,40
7. Mięso drobne wołowe klasy trzeciej  
8. Ozory wołowe 12,80
9. Flaki wołowe  
10. Łój wołowy konsumpcyjny surowy 3,50
11. Wątroba wołowa 2,90
12. Łata wołowa  
13. Serca wołowe 4,40
Script logo